Kelompok Paduan Suara di Paroki St. Herkulanus, yaitu: (1) P.S. GITA BAKTI HERKULANUS berlatih rutin tiap minggu sore, (2) P.S. IUVENISH CHORUS beranggotakan para OMK Paroki, (3) P.S. SERAFIM beranggotakan para Pengurus dan Karyawan Yayasan Yohanes Paulus Depok.

Rabu, 28 November 2012

Ibadat Peringatan Arwah Hari Ke-7

Print Friendly and PDF

Pembuka
P : Saudara-saudari yang terkasih, dengan seluruh hati dan budi marilah kita pada peringatan 7 hari almarhum NN di panggil Bapa di surga, kita bersama- sama berdoa memohon keselamatan bagi arwah saudara kita ini. Marilah kita awali doa kita dengan menyanyikan lagu pembuka ….

Lagu Pembukaan PS. No. 539 (atau lagu lain yang sesuai)

Tanda Salib
P : Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Tobat
P : Saudara-saudari terkasih, karena kita menyadari kedosaan yang ada dalam diri kita maka marilah kita memohon pengampunan kepada Bapa yang Maharahim sehingga dengan belas kasihanNya kita dibebaskan dari kedosaan dan kesalahan kita. Marilah kita memohon belas kasihanNya dan bersama-sama mengakukan kesalahan dan dosa kita kepadaNya dan juga kepada sesama kita……

P : Allah yang maharahim……
U : Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang mahamurah dan mahabaik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa.
P : Semoga Allah yang mahapengasih dan penyayang, mengasihani kita dan menghancurkan sumber dosa di dalam hati kita, agar kita layak menerima hidup yang kekal.
U : Amin

Doa Pembuka
P : Marilah berdoa
Allah yang mahakuasa dan kekal, kami percaya bahwa Saudara/i kami NN yang telah Engkau panggil pada 7 hari yang lalu kini telah berdiam dalam rumahMu. Kami percaya kesempurnaannya kini telah terwujud dengan dipersatukannya saudara/saudari kami NN di dalam kemuliaan surgawiMu. Kami mohon semoga karena persatuan kami dengan Kristus dalam GerejaNya, kelak berlanjut dalam persatuan dengan semua saudara seiman di surga. Demi Yesus Kristus PutraMu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U : Amin

Bacaan Kitab Suci

P : Marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kitab Nabi Yehezkiel 37:12-14
L : Demikianlah Sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Lagu Antar Bacaan PS. No. 713 (atau lagu lain yang sesuai)

Bacaan Injil
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (14:1-7)
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Renungan Singkat

Doa Umat
P : Saudara-saudari terkasih, Allah yang Mahakuasa berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian dan mengangkatnya menuju kemuliaan abadi di surga. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada-Nya.
P : Bagi saudara kita NN yang pada 7 hari yang lalu dipanggil Bapa, ya Bapa yang mahabaik berikanlah kepada saudara kami ini hidup yang kekal bersama PutraMu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Hening sejenak …… marilah kita mohon …
U : Kabulkanlah doa kamu ya Tuhan

P : Allah Bapa Maharahim, satukanlah saudara kami tercinta ini bersama para kudusMu di surga, ampunilah segala dosa-dosanya ya Bapa, semoga dengan rahmat cinta kasihMu saudara kami ini kini berbahagia dalam kesatuan dengan para kudusMu di surga.
Hening sejenak …… marilah kita mohon …
U : Kabulkanlah doa kamu ya Tuhan

P : Bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga kekuatanMu senantiasa menguatkan mereka untuk senantiasa berserah dan percaya sepenuhnya kepada kehendakMu ya Bapa.
Hening sejenak …… marilah kita mohon ….
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P : Bagi Gereja ; Semoga Gereja yang dipercayakan untuk memberikan kesaksian akan hidup sesudah kematian, tetap setia melaksanakan misinya, sekalipun menghadapi banyak tantangan.
Hening sejenak …. marilah kita mohon ……
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

P : Bagi semua orang yang belum mengenal harapan akan Allah. Semoga Allah yang mahabaik melimpahkan belas kasihNya bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal tetapi belum mengenal Allah. Semoga mereka semua juga diperbolehkan untuk memandang wajah Allah yang penuh kasih kepada siapa saja.
Hening sejenak …… marilah kita mohon ……….
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

Bapa Kami

P : Saudara-saudara terkasih, Marilah kita menggabungkan seluruh doa-doa permohonan kita tadi dengan bersama-sama memuji dan memohon Allah dengan Doa Bapa Kami …

Doa Penutup
P : Marilah kita berdoa (bersama)
Ya Bapa yang Mahabaik, Maha Pengampun, kesabaran dan kuasaMu telah menyelamatkan kami semua, terlebih bagi saudara kami NN. Bapa betapa kami sering jatuh dalam dosa dan menyangkalMu tetapi Engkau tetap setia menanti kami untuk bertobat. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa menghendaki kami bahagia, oleh karena itu kami percaya bahwa saudara kami NN kini bahagia bersama Engkau sendiri. Bagi kami yang masih terus berjuang di dunia ini ya Bapa, semoga karena kekuatan dan rahmatMu kami senantiasa hidup seturut jalanMu supaya pada akhirnya nanti kami dapat berbahagia bersama para kudusMu di surga. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
U : Amin

Berkat Pengutusan
P : Semoga Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya.
P : Allah selalu menopang, menyelamatkan dan menempatkan kita dirumah tinggal yang baru yakni Firdaus yang abadi. Marilah kita memohon berkat kepada-Nya.
.........…Hening Sejenak ……….
P : Semoga berkat Allah Yang Mahakuasa senantiasa memberi ketabahan dan keteguhan iman kepada kita yang berkumpul disini. Saudara sekalian ibadat peringatan arwah hari ke 7 saudara kita NN sudah selesai. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin

Lagu Penutup PS. No. 654 (atau lagu lain yang sesuai)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP