Kelompok Paduan Suara di Paroki St. Herkulanus, yaitu: (1) P.S. GITA BAKTI HERKULANUS berlatih rutin tiap minggu sore, (2) P.S. IUVENISH CHORUS beranggotakan para OMK Paroki, (3) P.S. SERAFIM beranggotakan para Pengurus dan Karyawan Yayasan Yohanes Paulus Depok.

Selasa, 27 Desember 2011

Ibadat Sabda Doa Syukur Untuk Calon Pasangan Suami Istri

Print Friendly and PDF

01. LAGU PEMBUKAAN
"Ya Tuhan Bimbing Aku", PS. No.684, hlm. 674, atau lagu lain.

02. TANDA SALIB DAN SALAM
P. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin.
P. Semoga damai sejahtera dari Allah turun atas rumah ini, dan atas kita semua yang berkumpul demi nama Nya.
U. Sekarang dan selama lamanya.

03. TEMA
P. Kita berkumpul di rumah ini dan di hadapan Allah Bapa yang Mahakasih untuk bersyukur dan bergembira bersama Sdr......... dan Sdri. ........... yang akan melaksanakan perkawinannya memasuki hidup berkeluarga. Oleh karena itu, secara istimewa kita diminta berdoa bersama bagi mereka: Semoga Sdr...... dan Sdri..... yang akan melaksanakan perkawinan, dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Lagi pula, semoga keluarga yang akan dibangun oleh Sdr.... dan Sdri..... dapat menjadi penopang perkembangan umat beriman di paroki Santo Herkulanus, khususnya lingkungan Malaekat Agung Gabriel ini.
Marilah kita hening sejenak, dan mengangkat hati kita ke hadirat Tuhan, semoga Sdr....... dan Sdri..... yang akan mengikrarkan janji perkawinannya di hadapan Allah dapat membangun hidup berkeluarga yang ditaburi cinta kasih Allah, dan supaya kita dapat melaksanakan ibadat suci ini dengan sepenuh hati.
---------------- hening sejenak -----------------

04. DOA PEMBUKAAN
P. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Mahakasih, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun keluarga yang bahagia. Kedua hamba Mu ini akan memasuki bahtera perkawinan hidup berkeluarga. Berkatilah cinta kasih mereka supaya tahan uji dalam untung dan malang. Anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang dapat dibanggakan dan merupakan tali pengikat cinta kasih sejati mereka. Bimbinglah mereka untuk dapat meneladani Keluarga Kudus di Nasaret. Demi Kristus, Putera Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U: Amin.

05. LITURGI SABDA
P. Saudara sekalian,
orang bilang bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Pepatah ini semoga berlaku pula dan tumbuh berkembang dalam hati calon pasangan suami istri ini dalam mengarungi hidup perkawinannya. Maka marilah kita membuka hati bagi sabda Tuhan. Semoga sabda Tuhan menggerakkan hati kita, khususnya bagi Sdr...... dan Sdri....., supaya semakin rela berkorban demi kebahagiaan orang yang kita cintai.
L: Bacaan pertama.
Bacaan pertama, diambil dari ....................
( Dapat dipilih salah satu dari kutipan ini atau dari kutipan / bacaan yang lain
Kej 1:26 28. 31a, Rm 12:1 2.9 18, IKor 6:13c 15a.17 20)
L: Demikianlah Sabda Tuhan.
U: Syukur kepada Allah.

P: Untuk menanggapi Sabda Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu pujian dari Puji Syukur No. .........
("Andaikan Aku Pahami", PS No. 661, hlm. 646 atau lagu yang lain.)
P: Alleluia, Alleluia, Alleluia
P: Semoga Tuhan beserta kita
U: Sekarang dan selama-lamanya
P: Inilah Injil Yesus Kristus menurut ...........
( Dapat dipilih salah satu kutipan Injil ini atau dari kutipan yang lain
Mat 7:21.24 29, Mat 5:1 12a, Mat 5:13 16 )
U: Dimuliakanlah Tuhan.
(Selesai membaca)
P: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya.
U: Tanamkanlah sabda-Mu, ya Tuhan, dalam hati kami

06. RENUNGAN
( Diisi renungan/homili oleh pemimpin ibadat atau dibacakan renungan berikut)
Kelompok yang paling kecil di dalam setiap masyarakat adalah keluarga. Demikian pula kelompok yang paling kecil di dalam jemaat beriman adalah keluarga. Keluargalah kesatuan yang paling erat dan mendasar, dan atas keluarga keluarga ini dibangun jemaat beriman, entah dalam wadah lingkungan, wilayah, stasi, atau dalam wadah paroki.
Keluarga kita masing masing diharapkan menjadi dasar yang kokoh bagi jemaat beriman, khususnya jemaat di wilayah Santa Maria ini. Ciri ciri kekokohan ini akan nampak jelas dalam hal hal berikut:
- bila dalam keluarga kita terjalin hubungan yang akrab, intim, dan rukun, antar semua anggota terjalin cinta sejati antara suami isteri, antara orang tua anak, dan antar anak anak; terjalin saling pengertian, dsb.;
- bila keluarga kita didasari penghayatan iman akan Tuhan, baik pada saat susah maupun senang, malang maupun untung, kurang maupun lebih, sakit maupun sehat;
- bila keluarga kita tidak masa bodoh terhadap tetangga dan situasi lingkungan. Kalau demikian keadaan keluarga kita, jelas kita semua menjadi dasar yang kokoh bagi wilayah/stasi/paroki kita.
Marilah kita merenungi keluarga kita masing masing: Adakah ciri ciri di atas sungguh nampak di dalam keluarga kita?
------------- hening sejenak -------------

07. SYAHADAT
P. Saudara sekalian, kita semua senang kalau iman kristiani semakin hidup di kalangan umat. Dan malam ini kita berdoa agar iman kristiani sungguh bersemi di dalam calon keluarga baru ini. Maka marilah kita bersama sama membaharui iman kita dengan mendoakan Syahadat.
U. Aku percaya ..........

08. DOA ROSARIO (fakultatif)
Kalau dalam ibadat ini disisipkan doa rosario, Syahadat diatas langsung disambung dengan doa doa sbb.:
Kemuliaan kepada Bapa ..............
Bapa kami ...........
Salam, Puteri Allah Bapa. Salam Maria ..........
Salam, Bunda Allah Putera. Salam Maria ............
Salam, Mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria ............
Kemuliaan kepada Bapa ...........
Terpujilah ..................

Lalu menyusul rangkaian Doa Salam Maria; peritiwa peristiwa rosario dapat diganti dengan renungan-renungan berikut:
1. Cinta sejati tidak egois.
Bapa kami...............
Salam Maria.............. (10X)
Kemuliaan kepada Bapa............

2. Cinta sejati tidak mencari kesenangan sendiri.
Bapa kami...............
Salam Maria.............. (10X)
Kemuliaan kepada Bapa............

3. Cinta sejati selalu rela berkorban.
Bapa kami...............
Salam Maria.............. (10X)
Kemuliaan kepada Bapa............

4. Cinta sejati ingin membahagiakan yang dicintai.
Bapa kami...............
Salam Maria.............. (10X)
Kemuliaan kepada Bapa............

5. Cinta sejati selalu penuh pengertian.
Bapa kami...............
Salam Maria.............. (10X)
Kemuliaan kepada Bapa............

09. NYANYIAN
"Kasih Allah Menjadi Pedoman", PS. 614 hlm. 595 atau lagu lain.

10. DOA
Doa Calon Suami-Isteri Kepada Bunda Maria (CS.=Suami; CI = Isteri)
CS. Santa Maria, Bunda Yesus dan bunda kami yang tercinta, hari hari ini sangat membahagiakan kami berdua, karena kami telah berjanji saling setia untuk melaksanakan perkawinan, hidup berkeluarga. Kami berniat menempuh perjalanan hidup yang membentang di depan ini bersama sama sebagai suami isteri. Maka kami mohon doa restumu, ya bunda kami. Dampingilah kami berdua di sepanjang jalan yang akan kami lalui. Semoga kami berhasil membangun rumah tangga yang damai, sejahtera dan bahagia. Semoga kami berhasil pula meniru teladan keluarga kudusmu di Nazaret dulu.

CI. Santa Maria, doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka duka hidup berkeluarga. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Semoga kami dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan menghiasinya dengan keceriaan. Ya bunda yang baik hati, doakanlah kami pada puteramu, Tuhan kami Yesus Kristus.
CSI. Salam Maria ... (1 kali).

11. DOA UMAT
P. Saudara saudara, marilah berdoa bagi ke dua calon pasangan suami-isteri ini, bagi sanak saudara mereka, dan bagi seluruh umat Allah, khususnya yang tinggal di wilayah Santa Maria ini.
1. Ya Tuhan, pencipta dan pembimbing manusia, lindungilah kedua calon pasangan suami isteri yang akan memasuki jenjang perkawinan ini. Persatukanlah mereka dalam cinta kasih sejati.
Kami mohon........
2. Ya Tuhan, pemberi damai dan kesejahteraan, dampingilah kedua calon pasangan suami isteri ini yang akan menjadi tali pengikat kerukunan kedua sanak-saudara mereka masing-masing.
Kami mohon........
3. Ya Tuhan, pelindung dan penyelamat umat beriman, tunjukkanlah belas kasih Mu kepada kami semua, dan limpahilah keluarga keluarga kami dengan kurnia Mu.
Kami mohon.......
4. Ya Tuhan, gembala dan penghibur umat beriman, bahagiakanlah arwah nenek moyang keluarga ini dan arwah seluruh umat beriman yang sudah menghadap hadirat Mu. Terimalah mereka dalam perjamuan abadi di surga.
Kami mohon.........
5. Ya Tuhan, sumber kebaikan dan cinta kasih, lindungilah saudara-saudara kami yang tidak dapat berkumpul bersama kami pada malam hari ini, berkatilah mereka, dan limpahkanlah cinta kasihMu kepada mereka.
Kami mohon........
6. Ya Tuhan, berkatilah para pengurus dan seluruh warga wilayah Santa Maria. Bangkitkanlah gairah hidup menggereja dan sikap saling melayani di antara seluruh warga wilayah Santa Maria ini.
Kami mohon ..........
7. (Bagi mereka yang akan berdoa secara spontan, dipersilahkan)
Kami mohon ............

P. Demikian Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu, semoga berkenan dan selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

12. DOA BAPA KAMI
P. Saudara sekalian, Allah, Bapa kita di surga, berkenan melipatgandakan umat Nya melalui keluarga keluarga baru. Marilah kita memuji Dia dengan mendoakan Bapa Kami.
U. Bapa Kami ................

P. Ya Bapa, datanglah kerajaan Mu di atas seluruh muka bumi, dan jadilah kehendak Mu, sebab itulah satu satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti hentinya berusaha agar kerajaan dan kehendak Mu benar benar terwujud di dalam calon keluarga baru ini, dan juga di tengah keluarga kami masing masing, sementara kami semua menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
U. Sebab Engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama lamanya.

13. DOA PENUTUP
P. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa di surga, kedua calon pasangan suami-isteri ini sebentar lagi akan Kaupersatukan dalam ikatan suci perkawinan. Semoga mereka senantiasa sehati sejiwa berbakti kepada Mu dan beramal kepada sesama. Semoga damai dan sejahteralah rumah tangga mereka nanti, sebab Engkau sendiri mendampingi mereka setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
U. Amin.

14. BERKAT PENGUTUSAN
P. Saudara sekalian, ibadat kita sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.

P. Marilah kita menenangkan hati kita, dan mengharapkan berkat Allah bagi diri kita masing masing, dan lebih lebih bagi calon keluarga baru ini.
-------------- hening sejenak --------------

P. Semoga Allah Bapa yang mahakuasa menganugerahkan sukacita kepada kedua calon pasangan suami-isteri ini, dan semoga menganugerahkan keturunan nanti, sebagai tambatan hati mereka.
U. Amin

P. Semoga Allah Putera dengan penuh kasih sayang membantu kedua calon pasangan suami-isteri ini dalam untung dan malang.
U. Amin.

P. Semoga Allah Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih Nya ke dalam hati kedua calon pasangan suami-istri ini.
U. Amin.

P. Semoga kita semua selalu dilindungi dan didampingi oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U. Amin.

15. LAGU PENUTUP
"Tuhan Allah Gembalaku", PS 656, hlm. 641 atau lagu lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP