Kelompok Paduan Suara di Paroki St. Herkulanus, yaitu: (1) P.S. GITA BAKTI HERKULANUS berlatih rutin tiap minggu sore, (2) P.S. IUVENISH CHORUS beranggotakan para OMK Paroki, (3) P.S. SERAFIM beranggotakan para Pengurus dan Karyawan Yayasan Yohanes Paulus Depok.

Minggu, 24 Oktober 2010

Doa Menyambut Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2010

Print Friendly and PDF

Allah, Bapa kami yang penuh kasih,
Sejak awal mula Engkau menghendaki agar manusia hidup dalam kebahagiaan bersama-Mu. Engkau menyapa semua bangsa melalui budaya, agama dan kepercayaan mereka. Putra-Mu Kau utus ke dunia, agar manusia memperoleh hidup dalam kelimpahan. Ia mewartakan kehendak-Mu, dengan bersahabat dengan semua orang serta berbelarasa dengan mereka yang menderita dan berkekurangan.

Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kelimpahan hidup dan pengalaman iman yang boleh kami alami sampai saat ini. Kini melalui Putra-Mu kami juga Kau panggil dan Kau utus untuk melanjutkan karya keselamatan-Mu di dunia lewat sikap dan perilaku hidup kami sehari-hari.
Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengenali wajah Putra-Mu dalam diri sesama kami terutama dalam diri mereka yang miskin dan menderita.

Bantulah kami agar mampu berbagi kasih dengan mereka yang meyakini agama dan kepercayaan lain agar wajah Putra-Mu semakin dikenal di tengah masyarakat kami.

Semoga melalui Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2010 ini, kami semua sebagai umat Katolik Indonesia mampu meneguhkan dan membarui pelaksanaan tugas perutusan kami di bumi Indonesia.

Bersama Bunda Maria, Bunda kami, kami serahkan segala upaya kami agar belaskasih-Mu semakin dirasakan dan Nama-Mu dimuliakan sepanjang masa.

Amin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP